ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES του Ιστοτόπου https://www.ecobuildings.gr/

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή (server): Γερμανία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

JSESSIONID                        nr-data.net                  HTTP                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις καταστάσεις των χρηστών σε όλα τα αιτήματα σελίδων

Πηγή:  ecobuildings.gr/blog/

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

CookieConsent                                ecobuildings.gr                              HTTP                        Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του cookies του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα.

Πηγή: ecobuildings.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ιρλανδία (επαρκής)

 

wc_cart_hash_#                        ecobuildings.gr                       HTML                   Διαρκώς

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αδιαβάθμητο

Πηγή: ecobuildings.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

wc_fragments_#                           ecobuildings.gr                             HTML                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αδιαβάθμητο

Πηγή: ecobuildings.gr                            

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

 

cookies.js                                          ecobuildings.gr                             HTML                     Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσδιορίζει αν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie. Αυτό εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie δεν θα παρουσιαστεί ξανά κατά την επανεισαγωγή.

Πηγή: ecobuildings.gr                            

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                      ecobuildings.gr                                HTTP                   2 έτη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_gat                                     ecobuildings.gr                                                      HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_gid                                      ecobuildings.gr                                                      HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

mailchimp_landing_site         ecobuildings.gr                                            HTTP              27 ημέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπήκε στον ιστότοπο – Αυτή η λειτουργία παρέχεται από το Mailchimp.

Πηγή: ecobuildings.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)