Όροι & προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Σετ ντουζ GROHE New Tempesta 2780310E & σετ GROHE Baucurve που αποτελείται από την GROHE Baucurve Ανάμεικτη Μπαταρία Μπανιέρας Ασημί 23599000 & την GROHE Baucurve Ανάμεικτη Μπαταρία Νιπτήρα Ασημί 32805000.

1) Η εταιρεία με την εμπορική ονομασία «ECO BUILDINGS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Λασκαράτου-Καρακάλα, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του instagram με όνομα “eco_buildings_ae

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα με δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν νόμιμο προφίλ στο instagram. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της EcoBuildings A.E.

3) Ο διαγωνισμός λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 11.59 μμ. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων να κάνουν follow τη σελίδα στο instagram “eco_buildings_ae”, κάνοντας tag τρία άτομα στο post του διαγωνισμού.

4) Το δώρο του διαγωνισμού είναι: Ένα σετ ντουζ GROHE New Tempesta 2780310E & ένα σετ GROHE Baucurve που αποτελείται από την GROHE Baucurve Ανάμεικτη Μπαταρία Μπανιέρας Ασημί 23599000 & την GROHE Baucurve Ανάμεικτη Μπαταρία Νιπτήρα Ασημί 32805000.

5) Ο νικητής θα είναι ένας (1).

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει όσες συμμετοχές επιθυμεί, αρκεί κάθε φορά να κάνει tag τρία διαφορετικά άτομα. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στη διοργανώτρια εταιρεία EcoBuildings Α.Ε.

6) Η EcoBuildings Α.Ε. δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

7) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί το δώρο ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, σε περίπτωση που αυτά δεν θα παραληφθούν εγκαίρως (όπως περιγράφεται κάτωθι) ή δεν θα απονεμηθούν στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

8) Η EcoBuildings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον ιστότοπο  https://www.instagram.com/eco_buildings_ae/

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους και αποδέχονται το σύνολο των όρων του διαγωνισμού.

9) Ο νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή με σχετική ανακοίνωση στη δημοσίευση του διαγωνισμού στο Instagram. Κατόπιν ο νικητής θα πρέπει να στείλει προσωπικό μήνυμα με τα ακριβή στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση παραλαβής). Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσει την αποστολή επιπλέον στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ανακοίνωση του Διοργανωτή, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

Η αποστολή του δώρου θα γίνει στη διεύθυνση παραλαβής που θα δηλώσει ο νικητής.

11) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της EcoBuildings Α.Ε. είναι η εξασφάλιση για το νικητή του δώρου που κέρδισε.

12) Η EcoBuildings Α.Ε. δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τους ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στο  https://www.instagram.com/eco_buildings_ae/

Η EcoBuildings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

13) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.