Προβολή 9 24 36

FF GROUP ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΛΙΜΕΣ & ΡΑΣΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 15153 ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) No1 (130-150) ΚΩΔΙΚΟΣ 15161 ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) No2 (180-200-250) ΚΩΔΙΚΟΣ 15162 ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) No3 (300)
more

FF GROUP ΛΙΜΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ

6″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14778 ΜΕΓΕΘΟΣ 150mm 8″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14779 ΜΕΓΕΘΟΣ 200mm 10″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14780 ΜΕΓΕΘΟΣ 250mm 12″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14781 ΜΕΓΕΘΟΣ 300mm
more

FF GROUP ΛΙΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕ ΛΑΒΗ

6″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14791 ΜΕΓΕΘΟΣ 150mm 8″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14792 ΜΕΓΕΘΟΣ 200mm 10″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14793 ΜΕΓΕΘΟΣ 250mm 12″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14794 ΜΕΓΕΘΟΣ 300mm
more

FF GROUP ΛΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ ΠΛΑΤΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

6″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14782 ΜΕΓΕΘΟΣ 150mm 8″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14783 ΜΕΓΕΘΟΣ 200mm 10″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14784 ΜΕΓΕΘΟΣ 250mm 12″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14785 ΜΕΓΕΘΟΣ 300mm
more

FF GROUP ΛΙΜΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΕ ΛΑΒΗ

5″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14787 ΜΕΓΕΘΟΣ 130mm6″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14788 ΜΕΓΕΘΟΣ 150mm 7″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14789 ΜΕΓΕΘΟΣ 180mm
more

FF GROUP ΡΑΣΠΑ ΞΥΛΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕ ΛΑΒΗ

6″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14801 ΜΕΓΕΘΟΣ 150mm 8″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14802 ΜΕΓΕΘΟΣ 200mm 10″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14803 ΜΕΓΕΘΟΣ 250mm 12″ ΚΩΔΙΚΟΣ 14804 ΜΕΓΕΘΟΣ 300mm
more