ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ

Στην ECO BUILDINGS σας συμβουλεύουμε & σας ενημερώνουμε!

Όταν εμφανίζονται μαύρες κηλίδες/μούχλα σε ορισμένα σημεία στα ταβάνια

Μπορεί να προέρχεται από:
1ον Πολύ υγρασία, η οποία προέρχεται από μη στεγανοποιημένη ταράτσα ή από ήδη στεγανοποιημένη, που όμως θα πρέπει να επαναστεγανοποιηθεί.

Λύση:
Εφόσον το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη στεγάνωσης, θα πρέπει να στεγανοποιήσουμε με ένα ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών ή με ένα πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών ή με ένα λευκό τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών.

Μπορεί να προέρχεται από:
2ον Υγρασία που προκύπτει από έλλειψη θερμομόνωσης, με συνέπεια τη συμπύκνωση υδρατμών εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού μέρους του ταβανιού.

Λύση:
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θερμομονώσουμε και να στεγανοποιήσουμε ταυτόχρονα.

8078050

Αν εμφανιστεί σκουριά σε μεταλλικές επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα, καγκελόπορτες)

Μπορεί να προέρχεται από:
• Γήρανση της βαφής σε συνδυασμό με δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• Αστοχία στην προετοιμασία βαφής
• Έλλειψη αντιδιαβρωτικής προστασίας

Λύση:
Τρίβουμε με σμυριδόπανο τα σκουριασμένα σημεία μέχρι να εμφανιστεί μέταλλο και στη συνέχεια τρίβουμε ελαφρώς τα υπόλοιπα σημεία. Χρησιμοποιούμε ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ή ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ στα σημεία από όπου αφαιρέσαμε τη σκουριά και στη συνέχεια ριπολίνη πολυτελείας ή ριπολίνη νερού.

38658653835

Όταν έχουμε ρηγματώσεις σε τοιχοποιίες (σοβάς)

Μπορεί να προέρχεται από:
• Πρόωρη αφυδάτωση σοβά τελικής στρώσης
• Μεγάλα πάχη σοβά που έχουν στρωθεί
• Ασβέστη κακής ποιότητας
• Σεισμική δραστηριότητα
• Την απορροφητικότητα του σοβά, η οποία επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει
Σε χαμηλές θερμοκρασίες το νερό παγώνει, διογκώνεται και δημιουργεί ρήγματα στο σοβά.

Λύση:
Ανεξάρτητα από την αιτία, η λύση είναι κάθε φορά η ίδια. Οι ρηγματώσεις του σοβά μπορεί να είναι επιφανειακές, στο σοβά τελικής στρώσης, αλλά και βαθύτερες, φτάνοντας ως το σοβά βασικής στρώσης, ακόμη και στο τούβλο ή το σκυρόδεμα.
Σε μια επιφανειακή ρωγμή τελικής στρώσης, που έχει συνήθως πλάτος 2mm, πρέπει να αφαιρεθεί επιφανειακά ο σοβάς, ώστε το πλάτος να αυξηθεί στα 5mm.
Σε μια βαθύτερη ρωγμή βασικής στρώσης, που έχει συνήθως πλάτος από 5-10mm, πρέπει να προβούμε σε αποξήλωση, ώστε να φτάσουμε στο σταθερό υπόστρωμα. Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες και στη συνέχεια να περαστεί ένα διάλυμα νερού και ακρυλικού γαλακτώματος. Μετά από ένα 24ωρο ξαναπερνάμε ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης ως υλικό πλήρωσης, σε τέτοιο πάχος που δε θα ξεπερνάει το πάχος του ήδη υπάρχοντος σοβά βασικής στρώσης. Μετά από ένα 24ωρο περνάμε το σοβά μιας στρώσης.

35686538653835