Το www.ecobuildings.gr (στο εξής «site») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ECO BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (στο εξής «Εταιρία»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Λασκαράτου – Καρακάλα, με ΑΦΜ 997994523 (ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) και διατηρεί δύο (2) υποκαταστήματα στην οδό Αλ. Παπαναστασίου αρ. 0 και Αλ. Παπαναστασίου αρ. 209.  

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι Όρους, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, οι Όροι & Προϋποθέσεις Συναλλαγών και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την οποία θα βρείτε εδώ (link σε Πολιτική), διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.  

 1. Πρόσβαση 

Κατά την επίσκεψή σας στο site της Εταιρίας είναι πιθανό να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ημερομηνία γέννησης κ.λ.π., προκειμένου να διασφαλισθεί η επικοινωνία μαζί σας με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, καθώς και την ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που θα βρείτε εδώ (link σε Πολιτική), και στην οποία,  μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους Όρους & Προϋποθέσεις Συναλλαγών, καλείστε να συναινέσετε για την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω του site μας. Το σύνολο των ανωτέρω προσωπικών σας στοιχείων προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679 ΕΕ GDPR) και κάθε άλλης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο site, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων οι οποίοι έχουν δώσει σχετική άδεια στην Εταιρία. Η εμφάνιση τυχόν εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σημάτων και εν γένει γνωρισμάτων στο site δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους, αντίθετα αυτά προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται. 

 1.  Όροι και μεταβολές 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους Όρους & Προϋποθέσεις Συναλλαγών, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατ’ επέκταση, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 1.  Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα 

Η Εταιρία δεσμεύεται για τις πληροφορίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητά τους, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο site 

 1. Διαθεσιμότητα

Η Εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται να γίνει μερικώς αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι τυχόν σε προσφορά ή εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να μην αποδεχθεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως εάν προϊόν για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο απόθεμα προς διάθεση. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιστρέφεται άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε. 

 1.  Ευθύνη Χρηστών 

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενό του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης, δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στην Εταιρία ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της. 

 1.  Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από οποιοδήποτε λόγο που τυχόν θα υποστείτε εσείς ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site. Επίσης, η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν το site. 

Όροι & Προϋποθέσεις Συναλλαγών 

 1. Γενικά

Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, την οποία θα βρείτε εδώ (link σε Πολιτική). Συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα: 

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του site, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός.  

Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν πρόδηλα σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site. Παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί από μέρους σας ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας αυτού, να επικοινωνείτε με την Εταιρία (τηλεφωνικά ή μέσω email) προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία σας σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο προϊόν της παραγγελίας σας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας. 

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του site μας απαιτείται να δώσετε τη συναίνεσή σας, επιλέγοντας το εικονίδιο όπου αναγράφεται: «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης, τους Όρους & Προϋποθέσεις Συναλλαγών και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών: α) Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στο site. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί την παραμικρή αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω. β) Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρίας. γ) Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως αναφέρονται στο site είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο site δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, στα οποία εφαρμόζονται τα ειδικότερα οριζόμενα στον οικείο όρο για την Αποστολή Προϊόντων. δ) Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρία, σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης. ε) Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, της πληροφορίας ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. στ) Της ύπαρξης ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. ζ) Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.  

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Ο Πελάτης, υποβάλλοντας την παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. 

 1. Τρόποι Πληρωμής

Η Εταιρία, θέλοντας να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικτυακές σας αγορές, σας προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:  

 • Πληρωμή στο κατάστημα: Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το υποκατάστημα της Εταιρίας μας επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου αρ. 209 (Χαριλάου, ΤΚ 54250), μπορείτε κατά την παραλαβή της να πληρώσετε το αντίτιμο με μετρητά, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 
 • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας μέσω κατάθεσης σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ALPHABANK: GR5201408110811002002003063  

EUROBANK:  GR6602601810000330200321709 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  GR5501722200005220073407638 

ΕΘΝΙΚΗ:    GR8001102180000021800658623 

Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο info@ecobuildings.gr. Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, τυχόν τραπεζικά έξοδα συναλλαγής βαρύνουν εσάς. Η παραγγελία σας θα αποσταλεί αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης.  

 • Πληρωμή με πιστωτική κάρτα:
  Η αποπληρωμή του ποσού της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει άμεσα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια, με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα τύπου Mastercard & Visa . 

Η διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται στο απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με κρυπτογράφηση 128bit SSL. 

Κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων με χρήση πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν αποθηκεύονται ή γνωστοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά μεταφέρονται αποκλειστικά στην τράπεζα και προστατεύονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα γίνεται με την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας από το κατάστημα μας. 

 • Πληρωμή μέσω PayPal: Αν επιλέξετε να πληρώσετε την παραγγελία σας μέσω PayPal, θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή σελίδα συναλλαγών της PayPal (www.paypal.com) όπου θα έχετε την επιλογή είτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα PayPal λογαριασμό σας είτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να διαθέτετε λογαριασμό PayPal 
 • Αντικαταβολή: Αν επιλέξετε να πληρώσετε την παραγγελία σας μέσω αντικαταβολής, έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή των προϊόντων, στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών που θα σας την παραδώσει. 

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή παρέχεται από την Εταιρία ανεξαρτήτως ποσού αγοράς με επιπλέον χρέωση ποσού 2 € για αποστολές εντός Ελλάδας.  

Η αντικαταβολή δεν ισχύει για αποστολές προϊόντων με μεγάλο όγκο ή/και βάρος. 

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.  

Η Εταιρία, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, δεν έχει καμία πρόσβαση, δεν μπορεί και δεν παρακρατά οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στην οποία προβαίνετε και δεν ευθύνεται ούτε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας στο PayPal, επικοινωνήστε άμεσα με την Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα ή με το PayPal για να σας κατευθύνει.  

 1.  Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας σας αποστέλλονται στη διεύθυνση που δηλώνετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας. Ειδικότερα, η Εταιρία παρέχει: 

 • Δωρεάνμεταφορικά προς όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των  50€. 
 • Για παραγγελίες κάτω των 50€ το κόστος των μεταφορικών εντός Ελλάδας είναι 3,50€. 
 • Τα μεταφορικά στην Κύπρο & στην υπόλοιπη Ευρώπη  πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης. 
 • Η αντικαταβολή (2ευρώ) επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση. 
 • Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη σε κάθε περίπτωση. 

Η Εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Η παραγγελιά είναι πιθανό να καθυστερήσει πέραν του κανονικού χρονικού διαστήματος για διάφορους λόγους (π.χ. καθυστέρηση αποστολής από τον προμηθευτή, κατάργηση προϊόντος από τον προμηθευτή, λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων από τον αγοραστή, λόγοι ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, ακραίες καιρικές συνθήκες, πανδημίες κ.α.). Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία μας δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωσή σας.  

 1.  Επιστροφές Προϊόντων 

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιοδήποτε λόγο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους στην εταιρία μεταφορών που έχετε επιλέξει ή από την παραλαβή τους από το κατάστημά μας. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και υπαναχώρησης α) σε περίπτωση που πρόκειται για σφραγισμένο προϊόν το οποίο έχει αποσφραγιστεί, β) σε περίπτωση που πρόκειται για προϊόν το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε δώσει ή το οποίο έχει εξατομικευτεί, γ) σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης του, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με άλλα στοιχεία, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 3ιβ ν.2251/1994.  

Για να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε ένα προϊόν, θα χρειαστεί να συμπληρώστε τη σχετική Φόρμα Υπαναχώρησης, την οποία θα βρείτε εδώ (link σε φόρμα υπαναχώρησης) και να την αποστείλετε στο info@ecobuildings.gr αναγράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστραφούν, το ονοματεπώνυμό, την διεύθυνση, το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, τον τρόπο πληρωμής, καθώς και (προαιρετικά) το λόγο της υπαναχώρησης. Θα επιβεβαιώσουμε εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. 

Η επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος γίνεται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά και γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος στην Εταιρία. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς και γίνεται μέσω εταιρίας μεταφορών της επιλογής σας. Η Εταιρία δεν φέρει το σχετικό κίνδυνο για την επιστροφή των προϊόντων. Εάν έχετε πληρώσει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της τράπεζας σας (Ονοματεπώνυμο κατόχου, κωδικό BIC/IBAN και τράπεζα λογαριασμού) στη Φόρμα Επιστροφής.  

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί απευθείας στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας (στοιχεία αποστολής) ή σε κάποιο από τα δύο (2) υποκαταστήματα που αυτή διατηρεί (στοιχεία αποστολής), χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης. Εάν δεν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρία δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Η καταβολή των χρημάτων ολοκληρώνεται έπειτα από την επιστροφή του προϊόντος και τον έλεγχο της καλής του κατάστασης και ακολουθείται από επιβεβαιωτικό e-mail επιστροφής χρημάτων. Η ευθύνη για ζημία ή απώλεια κατά την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρία βαρύνει τον πελάτη. 

Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε, προτού παραδοθεί η παραγγελία σας και παρά ταύτα αυτή παραληφθεί, πρέπει άμεσα να επιστρέψετε το προϊόν στην Εταιρία ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, μη ανοιγμένο και αχρησιμοποίητο. 

Το επιστρεφόμενο ή προς αντικατάσταση προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια άριστη κατάσταση που παρελήφθη, συνοδευόμενο από το παραστατικό που έχει εκδοθεί, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, χωρίς σκισίματα και φθορές, με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, αχρησιμοποίητο και μη επεξεργασμένο. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου. 

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης και τους Όρους & Προϋποθέσεις Συναλλαγών στο info@ecobuildings.gr. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site. 

 1. Διάφορα

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Συναλλαγών, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία της Εταιρίας  με εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.  

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι Όροι & Προϋποθέσεις Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.